Wynajęcie sal / mat

Wynajęcie sal / mat

W godzinach nie wykorzystywanych na zajęcia prowadzone przez naszych trenerów i instruktorów istnieje możliwość wynajęcia maty.