Funny judo

funny_judo_b

Funny judo

Istotą zajęć jest przede wszystkim dobra zabawa. Wyjściowym założeniem jest harmonijny rozwój sprawności dziecka z naciskiem na kształtowanie koordynacji ruchowej.  Trening składa się z elementów: gimnastycznych, akrobatycznych, biegów, skoków, zabaw indywidualnych, w parach i grupach, a także z wykorzystaniem różnego rodzaju przyrządów pomocniczych (piłek, materacy, itd.)  oraz podstaw judo. Zajęcia prowadzone są w dużym tempie, ćwiczenia są często zmieniane i dopasowane do możliwości percepcyjnych młodych uczestników. Szczególna uwaga zwracana jest na naukę istotnej w życiu umiejętności prawidłowego padania, co ma zmniejszyć ryzyko narażenia zdrowia (urazy głowy, złamania, zwichnięcia i skręcenia kończyn).

Dzieci i przedszkolaki trenują pod okiem: Jakuba Hucało, Anety Sejdak i Remigiusza Płoszańskiego

generalpornmovies.com